WERKGEBIEDEN

P&VC bieden U hun diensten aan in alle takken van het nationale en internationale ondernemingsrecht.

De associatie staat tot Uw dienst in alle stadia van mogelijke situaties waarmee Uw bedrijf geconfronteerd wordt : preventie en advies, opstellen van contracten en statuten, onderhandelingen en bemiddeling, gerechtelijke en arbitrale procedures, burgerlijke en strafrechtelijke procedures, enz.

De voorkeurmateries van P&VC zijn:

Vennootschappen en ondernemingen, waaronder:
De keuze van vennootschapsvorm, oprichting van de vennootschap en bijstand bij het bestuur ervan, het opstellen van vennootschapsdocumenten, herstructurering, fusies en overnames, overname van handelsfonds, aandeelhoudersovereenkomsten, vereffening, oprichting en sluiting van bijkantoren en filialen, …

Commerciële contracten, zo o.m.:
Distributie-overeenkomsten, agentuurovereenkomsten, franchises, ver- en aankopen, samenwerking tussen ondernemingen, enz.

Immobiliënrecht:
Gaande van huurovereenkomsten (zowel huur van kantoren of opslagplaats als handelshuur) tot de aankoop van een onroerend goed of de bouw ervan (verborgen gebreken, aannemingscontracten, …).

Sociaal recht en arbeidsrecht:
Aanwerven en ontslaan, arbeidsreglement, sociale documenten, buitenlandse werknemers, enz.

Internationaal Privaat Recht:
Behandeling van geschillen die een band hebben met BelgiŽ bij toepassing van internationale regels en bepalingen, vestiging van buitenlandse ondernemingen in BelgiŽ, bijstand bij en organisatie van export structuren en -mechanismen, enz..

Sociaal recht en arbeidsrecht:
Aanwerven en ontslaan, arbeidsreglement, sociale documenten, buitenlandse werknemers, enz.

Verbintenissenrecht:
Niet-commerciële overeenkomsten en geschillen m.b.t. het dagelijks leven van bedrijven of personen (huur, koop-verkoop, verborgen gebreken, lastgeving, enz.).

Insolventierecht en bedrijf in moeilijkheden:
Gaande van faillissementsrecht en gerechtelijk akkoord, over herstructurering van de onderneming tot bestuurders- en oprichtersaansprakelijkheid in het kader van een insolventieprocedure.

Handelspraktijken:
Reclame en adverteren, eerlijke handelspraktijken en oneerlijke concurrentie, consumentenbescherming, openings- en sluitingsdagen, stakingsvorderingen, prijsvermindering, gezamenlijk aanbod, etc.

Intellectuele rechten:
Waaronder merkenrecht, modellen- en auteursrecht, octrooien enz.

E-commerce:
Produkten aanbieden op het net, verkoop via internet, bescherming van website, domeinnaam en databank, …

Incasso:
Aanmaningen en gerechtelijke invordering. Strikte opvolging van een minnelijk of gerechtelijk afbetalingsakkoord en van de noodzakelijke gedwongen uitvoering in geval van niet-naleving.