WERKFILOSOFIE
De aan P&VC toevertrouwde dossiers worden behandeld met de nodige vooruitziendheid en worden onderworpen aan een grondige analyse die tegelijkertijd praktisch en concreet is zodat Uw belangen met de nodige slagkracht verdedigd worden.

P&VC hecht grote waarde aan de vertrouwensrelatie die zij met haar klanten ontwikkelt ; dankzij efficiŽnte communicatie en de flexibele structuur van het kabinet wordt het persoonlijk karakter van de relatie klant - advocaat gevrijwaard.

P&VC luistert naar de klant, zorgt ervoor dat hij of zij zich volledig kan uitdrukken om daarna advies te verstrekken in klare en begrijpelijke taal.

Het kontakt met de mensen binnen de K.M.O., regelmatig overleg en stipte opvolging van de gesprekken, zorgt ervoor dat communicatie geen loos woord blijft : P&VC is Uw gesprekspartner op elk moment in het leven en de ontwikkeling van Uw vennootschap.

Op die manier verzekert P&VC de rol van Uw juridische dienst, weliswaar extern, maar volledig op de hoogte van wat er zich in Uw vennootschap afspeelt en haar specifieke geŽigendheden. P&VC wordt een echte partner van en voor het bedrijf.

Om te problemen te voorkomen en U zo goed mogelijk te beschermen tegen het ontstaan ervan, stimuleren wij een preventieve aanpak : vermijden is beter dan genezen en U kan beter tijdig bij P&VC te rade gaan, eerder dan te wachten tot het probleem zich reeds in een vergevorderd stadium bevindt.

De beperkte omvang van het kabinet staat garant voor een snelle service en voor de noodzakelijke Ė weloverwogen Ė reactiesnelheid.

Uiteindelijk hecht P&VC groot belang aan de transparantie in de relatie met de klant : de manier waarop het dossier beheerd wordt, de verrichte prestaties en uiteraard, de berekeningswijze van de honoraria.